FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लिखित परिक्षा विषयगतको नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे ।

लिखित परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सञ्चालन हुने सम्बन्धमा ।

छोटो सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।

मासु प्रवर्धन कार्यक्रम बाख्रा/भेडा/बंगुर/पाडा लगायत प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

लिखित परिक्षा वस्तुगतको नतीजा प्रकाशीत गरिएको बारे ।

Pages