FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आबश्यक सहयोग सम्बन्धमा ।

लिखित परिक्षा विषयगतको नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे सूचना ।

ग्रेडवृद्धि परिक्षाको केन्द्र र समय तालिका निर्धारण गरिएको बारे ।

मसिना धान बाली कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान समबन्धमा सूचना।

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

Pages