FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा ।

लिखित परीक्षा विषयगत को नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे ।

बिज्ञापनको विषय संसोधन गरिएको सन्बन्धी सूचना ।

लिखित परीक्षा (वस्तुगत) को नतीजा प्रकाशीत गरिएको बारे ।

मासु प्रवर्धन कार्यक्रमको लागि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

Pages