FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सम्बन्धित सबै लाभग्राहीहरुलाई दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ।

लिखित परिक्षा (बस्तुगत) को नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे ।

शिक्षक पदपुर्तिका लागि विज्ञापन गरिएको सम्बन्धमा - श्री राष्ट्रिय मा. वि. नकफोरूवा ।

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा ।

स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages