FAQs Complain Problems

राेजगार सेवा केन्द्र

लिखित परीक्षा विषयगत को नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे ।

बिज्ञापनको विषय संसोधन गरिएको सन्बन्धी सूचना ।

लिखित परीक्षा (वस्तुगत) को नतीजा प्रकाशीत गरिएको बारे ।

लिखित परीक्षा (विषयगत)को नतीजा प्रकाशित गरिएको बारे ।

शिक्षक पदपूर्तीको लागि विज्ञापन गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages