FAQs Complain Problems

नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन ठेक्कामा दिने सम्वन्धी सूचना (ढुंगा, बालुवा, गिट्टी , ग्राभेल, माटोभरान आदि) ठेक्का नं. NCB/GMUN/GOODS/02/2080/081

Supporting Documents: 

Act, law and directives

Act, law and directives