FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

राजश्व बाँडफाँड तर्फका योजना तथा कार्यक्रम सम्झाैता सम्बन्धमा ।

प्रयोगशाला सम्बन्धि सामाग्रीको दर रेट पेश गर्ने बारे सूचना ।

पशुपन्छिको औषधिको दर रेट पेश गर्ने बारे सूचना ।

जानकारी सम्बन्धमा ।

पुराना हस्तलिखित व्यक्तिगत घटना दर्ता सूचना फाराम डिजिटाइजेसन सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Pages