FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, भरान(माटो) कर उठाउने ठेक्का (E-Bidding) सम्वन्धी सूचना

Invitation for Bids for Premix Carpeting Works of Laxmi Nagar -Ghodaghodi Village-DodaKhola Road Blacktop(Ring Road), Shivganga to Ward Office Blacktop Road work (Ward no. 9) &Doke Bazar to North (Ward no. 5)

Invitation for Bids

Office of Municipal Executives

Ghodaghodi Municipality

Sukhad, Kailali

Sudurpaschim, Province

युवा युवरोजगार तथा एक वडा एक पशु फर्म स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

माछा पालन तथा विक्रि वितरण कार्यका लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र

आन्तरिक आय संकलन तर्फको दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना