FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

काेभिड १९ सम्बन्धि विवरण

लिखित परिक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता संचालन सम्बन्धमा

सेवा करारमा उद्मम विकास सहजकर्ता भर्ना लिने सम्बन्धी सूचना

vacancy
Vacancy

अ. हे. व. सहायक स्तर चाैथाे र अ. न. मि. सहायक स्तर चाैथाे पदको लिखित परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धि सूचना

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना